poniedziałek, 2 marca 2015

Opłaty likwidacyjne

Opłaty likwidacyjne z polisolokat oferowanych przez instytucje rynku finansowego, czyli przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, są niezgodne z prawem. Zawierają bowiem klauzule abuzywne (niedozwolone) w swoich zapisach owu. Kancelarie odszkodowawcze pomagają odzyskać utracone pieniądze zainwestowane przez klientów w polisolokaty oplata-likwidacyjna.pl/polisolokaty.html. Zwrot ich jest bardzo prawdopodobny, gdyż pojawiły się pierwsze wyroki sądowe zmuszające instytucje finansowe do zwrotu nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej. Warto skontaktować się ze specjalizującymi się w tej tematyce radcami prawnymi z kancelarii odszkodowawczych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz