poniedziałek, 2 marca 2015

Opłaty likwidacyjne

Opłaty likwidacyjne z polisolokat oferowanych przez instytucje rynku finansowego, czyli przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, są niezgodne z prawem. Zawierają bowiem klauzule abuzywne (niedozwolone) w swoich zapisach owu. Kancelarie odszkodowawcze pomagają odzyskać utracone pieniądze zainwestowane przez klientów w polisolokaty oplata-likwidacyjna.pl/polisolokaty.html. Zwrot ich jest bardzo prawdopodobny, gdyż pojawiły się pierwsze wyroki sądowe zmuszające instytucje finansowe do zwrotu nienależnie pobranej opłaty likwidacyjnej. Warto skontaktować się ze specjalizującymi się w tej tematyce radcami prawnymi z kancelarii odszkodowawczych.

niedziela, 8 lutego 2015

Odszkodowania chodnikowe

Nadzwyczaj często w polskich miastach i miasteczkach trafiają się wypadki na nierównych chodnikach. To chyba normalne, że za wypadek w miejscu publicznym należy się odszkodowanie powypadkowe. Jeśli zostałeś poszkodowany w przykrym zdarzenia, to przysługuje ci zadośćuczynienie i odszkodowanie. Nie od dziś wiadomo, że firmy ubezpieczeniowe często zaniżają wysokości odszkodowań. Kancelarie odszkodowawcze uzyskują dla poszkodowanych zadośćuczynienia przeważnie bez opłat wstępnych. Radcy prawni otrzymują od klientów pełnomocnictwo do reprezentowania ich przed sądem i staraniu się o zadośćuczynienie. Oferty kancelarii odszkodowawczych i prawnych mają szeroki zakres. Odzyskiwanie nieuczciwych opłat likwidacyjnych z polisolokat od towarzystw ubezpieczeniowych. Dochodzenie odszkodowań bez jakichkolwiek opłat początkowych. Osobowe odszkodowania z polisy OC sprawcy. Wypadki chodnikowe oraz błędy lekarzy. Odszkodowawcze roszczenia profesjonalnie uzyskiwane od ubezpieczycieli.